Åpen dag på Re, Styrmannsveien 4.

Torsdag 20.10 åpen dag Re innovasjon, mellom 11.00-15.00.
Re er et ressurs- og kompetansesenter innen gjenbruk og kreative prosesser, med hjerte for menneske og kloden. Vi har kunnskap om miljø, gjenbruk og redesign, og ønsker å gi gode opplevelser og løfte enkeltmennesket.

Ved samhandling, gjenbruk, utvikling og bruk av teknologi og redesign utvides mulighetene for effektiv ressursutnyttelse. Verksteder, praktiske aktiviteter, kurs, dialog og inspirasjon gir innsikt i hvordan vi alle kan bidra. Re er et levende hus med mangfoldig bruk og skapende virke og vil skape synergier gjennom lokal utvikling, produksjon og arbeidsplasser.

Vi skal være en samlingsplass uten fordommer der alle er velkomne.

About privacy & cookies on this site

When you use this site, cookies and other technologies collect data to improve and enhance your experience. You can read more about how we handle your data under our privacy policy. By accepting cookies, you accept the use of cookies and similar technologies.