Connecting Waste

Connecting Waste er blant de utvalgte prosjekt til Bodø kommune som kulturhovedstad i Bodø2024.

Prosjekt Connecting Waste vil foregå bolkevis der inviterte kunstnere fra hele verden sammen med lokalbefolkningen og utdanningsinstitusjoner skaper skulpturer/installasjoner gjennom dialog og kreative workshops. Overskuddsmaterialer vil være utgangspunktet for skulpturene, et primært fokus med tanke på dagens globale miljøutfordringer. Skulpturene skal inneha elementer som inviterer til fysisk aktivitet, bli tatt på og undersøkt, fremme undring og inspirasjon, utforsking, dialog, osv, med brukere i alle aldre. Skulpturene skal inneha kulturhistoriske, multikulturelle og internasjonale elementer. De skal speile fortid, nåtid og fremtid, inkludert den samiske kulturen, fra nærområdet der de blir montert. Målet med prosjektet er tredelt; å skape dialog og kreative prosesser med og mellom kunstnere og lokalbefolkningen, de endelige installasjonene, og deres integrering i fremtidens Nordland.

About privacy & cookies on this site

When you use this site, cookies and other technologies collect data to improve and enhance your experience. You can read more about how we handle your data under our privacy policy. By accepting cookies, you accept the use of cookies and similar technologies.