Ecology Squared

Introduksjon til prosjektet

For english version: https://re-innovasjon.no/prosjekter-2/ecology-squared/

De tre siste årene har Re innovasjon vært partner i et svært interessant, nyttig og kompetansebyggende prosjekt som heter Ecology squared – Økologikvadraten på norsk. Prosjektet er finansiert med midler fra EEA- EØS-fondene 2014-2021, der Island, Liechtenstein og Norge bidrar til å redusere økonomiske, sosiale forskjeller i EØS og styrke samarbeidet med 15 europeiske land.

Partnerne i Norge, i Bodø har vært Re innovasjon ved Kjerstin Larsen og Nina Morvik, Studieorganisasjonen Folkeuniversitetets Fagskole ved Dag Ofstad, Nord universitet ved Ove Jakobsen, Bodø videregående skole ved Odd Ove Danielsen. Vår partner i Most, i Usti regionen i Tsjekkia har vært den yrkesfaglige videregående skolen – Technical Secondary School med et team på 3 faglærere og en prosjektleder. Andre viktige personer i prosjektetet har også vært de to dyktige lærerne ved Bodø videregående skole, Vera Breivik og Marie Høknes og deres bybyggeprosjekt som har blir adoptert inn i den praktiske delen av undervisningsmodulene og som lærerne i Most begjærlig grep tak i. I tillegg har vi vært så heldig å få med oss den dyktige tolken Mira Bjørnback Seka fra Folkeuniversitetet. Uten hennes viktige tolkearbeid hadde ikke dette blitt et så vellykket prosjekt!

For kort tid siden var vi på vårt siste besøk i prosjektet til Most. Denne gangen ble vi enda bedre kjent med byen, fikk økt vår forståelse mer for byen og regionens miljøutfordringer etter kulldriften. En annet stort dilemma for dem er utfordringen med romanifolket og kulturkollisjonen som det medfører. Most, Usti regionen og Tsjekkia har en fasinerende historie som vi nå har lært mer om. Og ikke minst ser vi viktigheten av samarbeid på tvers av landegrensene og hvor mye vi kan lære av hverandre, i dialog og samhandling med hverandre.

Kort fortalt har prosjektet gått ut på å utvikle 3 undervisningsmoduler til den videregående skolen i Tsjekkia samt en til universitetet – alle fire med hovedvekt på bærekraft, entreprenørskap, jobbe med holdningsendringer og øke kompetansen hos elever, studenter og lærere. Vi har parallelt her i Bodø, tilrettelagt disse modulene til norske forhold, behov og krav. 

About privacy & cookies on this site

When you use this site, cookies and other technologies collect data to improve and enhance your experience. You can read more about how we handle your data under our privacy policy. By accepting cookies, you accept the use of cookies and similar technologies.