Re innovasjon

Re fasiliterer og tilbyr ulike typer workshops og teambuilding, aktiviteter, kurs, seminarer, verksteder, prosjekter, mm.

Vi ønsker å:

  • Stimulere til et mindset til å møte en foranderlig hverdag og fremtid der vi trenger endringskompetanse
  • skape nye arbeidsplasser
  • utvikle nye produkter og tjenester
  • håndtere miljøutfordringene

Fokus i workshopen kan være:

  • Relasjoner i team
  • Kreativt/innovativt
  • Miljøperspektiv
  • Skape kunst av «søppel» (gjerne fra egen bedrift)
  • Gjør teamet bedre rustet med et mindset til å møte en foranderlig hverdag og fremtid der vi trenger endringskompetanse.
  • Skreddersydd opplegg

About privacy & cookies on this site

When you use this site, cookies and other technologies collect data to improve and enhance your experience. You can read more about how we handle your data under our privacy policy. By accepting cookies, you accept the use of cookies and similar technologies.