Klimapartner

Visste du at vi er klimapartner?

Klimapartnere er tett på i regioner i hele Norge med over 300 partnere. Partnerskapene jobber etter samme metode og samarbeider på tvers.
Klimapartnere har som hovedmål å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling. Dette oppnår vi gjennom forpliktende og strukturert samarbeid.

Les mer på https://klimapartnere.no

About privacy & cookies on this site

When you use this site, cookies and other technologies collect data to improve and enhance your experience. You can read more about how we handle your data under our privacy policy. By accepting cookies, you accept the use of cookies and similar technologies.