Faglig ekspertise

Vi kan nå tilby miljøfyrtårnkonsulent til din bedrift! Ta kontakt om en uforpliktende konsultasjon. 

 

Her på Re har vi opparbeidet oss kunnskap og erfaring om miljø, gjenbruk, kreative prosesser, prosjektutvikling og prosjektgjennomføring.

Vi jobber med formidling og dialog rundt alle de mulighetene som ligger i gjenbruk. Avfall må sees på som en ressurs og ikke et problem.

Re kan engasjeres til foredrag og presentasjoner og til å inspirere gjennom praktisk arbeid.

I 2018 gjenomførte vi for første gang Miljøhorisont 2018. I 2019 vil dette videreutvikles og bli større i samarbeid med andre miljøaktører, næringslivet og Nordland fylkeskommune.

About privacy & cookies on this site

When you use this site, cookies and other technologies collect data to improve and enhance your experience. You can read more about how we handle your data under our privacy policy. By accepting cookies, you accept the use of cookies and similar technologies.