Miljøfyrtårnkonsulent


Ønsker din bedrift å øke og synliggjøre ditt miljøarbeid internt og eksternt?
Dette kan Re bistå din bedrift med. Vi har godkjent miljøfyrtårnkonsulent og kan ta oppdraget med å gjøre din bedrift enda grønnere og miljøfyrtårnsertifisert.

 

Dette sier Helge Ragnar Knutsen fra Nordland Fryseterminal: «Prosessen rundt miljøsertifiseringen har vært god. Jeg forestilte meg en del arbeid knyttet til det, men det har alt i alt vært mindre komplisert enn jeg først antok. Når man som bedrift ønsker å gjøre denne jobben, så tenker jeg at det allerede ligger et miljøfokus forankret i de interne rutinene hos bedriftene, og at det er et ønske å se på muligheten til å forbedre disse. En annen viktig faktor er muligheten til å profilere seg med sertifiseringen mot kunder og omverden. Skal man fremstå som attraktive i konkurransen med andre er et bevisst fokus på å drifte bærekraftig og å ta sin del av samfunnsansvaret blitt viktigere og viktigere.
Det har vært en lærerik arbeidsprosess og Nordland Fryseterminal har fått flere gode verktøy med seg i det videre miljøarbeidet.»

Ta kontakt, så tar vi en uforpliktende prat!

Les mer om Miljøfyrtårn: www.miljofyrtarn.no

About privacy & cookies on this site

When you use this site, cookies and other technologies collect data to improve and enhance your experience. You can read more about how we handle your data under our privacy policy. By accepting cookies, you accept the use of cookies and similar technologies.